Anslutning till fibernätet i När socken
Det ursprungliga fiberprojektet är avslutat. Vill man som enskild fastighetsägare nu i efterhand ansluta sig till fibernätet i När socken kontaktar man Kristina Pettersson tfn 070-564 20 64 eller via e-post kristina[at]refocus.nu